“อสมท” จับมือ “iTIC” แชร์ข้อมูลการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน”

ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย(iTIC) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้บริการคลื่นพาห์รองในระบบ RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) ยกระดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เท่าทันการจราจร-เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้บริการคลื่นพาห์รองในระบบ RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) ระหว่าง มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เท่าทันการจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างเท่าเทียมและทันสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายนินนาท กล่าวว่า เนื่องด้วยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ iTIC เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจราจร จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาประมวลผล พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่แบบ Real-time เพื่อลดปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุ

ความร่วมมือระหว่าง อสมท กับ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ในครั้งนี้จะทำให้ อสมท มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนที่ถูกต้องและแม่นยำจากศูนย์รวบรวมข้อมูลประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลจราจรสู่สาธารณะแบบ Real-time ด้วยเหตุนี้ iTIC และทาง อสมท จึงตัดสินใจร่วมมือกันวิจัยพัฒนาการส่งข้อมูลจราจรด้วยระบบ RDS-TMC ผ่านคลื่นวิทยุของ อสมท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับข้อมูลจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ต่อสังคม