ความหมายของสัญลักษณ์ ในแผนที่การจราจร

ระดับความคล่องตัวของ แต่ละเส้นสีการจราจร

สำหรับเส้น ทางด่วน
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว มากกว่า 40 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว ระหว่าง 20-40 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว น้อยกว่า 20 กม./ชม.
สำหรับเส้น ทางหลวง
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว มากกว่า 60 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว ระหว่าง 40-60 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว น้อยกว่า 40 กม./ชม.
สำหรับเส้น ถนนในเมือง
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว มากกว่า 25 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว ระหว่าง 15-25 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว น้อยกว่า 15 กม./ชม.
สำหรับเส้น ถนนในตรอกซอกซอย
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว มากกว่า 20 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว ระหว่าง 10-20 กม./ชม.
 • หมายถึง สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว น้อยกว่า 10 กม./ชม.

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆบนแผนที่

 • หมายถึง การจราจรคล่องตัว
 • หมายถึง การจราจรหนาแน่น
 • หมายถึง การจราจรติดขัด
 • หมายถึง ไม่มีข้อมูลสภาพจราจร
 •