เกาะติดข่าว 28 ธ.ค 57 : จราจรเชียงใหม่ จัดระเบียบการจราจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558

เกาะติดข่าว 28 ธ.ค 57 : เกาะติดข่าว 28 ธ.ค 57 : จราจรเชียงใหม่ จัดระเบียบการจราจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558

ประกาศแจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์
จราจรเชียงใหม่ จัดระเบียบการจราจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558

ตำรวจกลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามรถทุกชนิดเดิน หรือจอด บนถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในงานวันนับถอยหลังเพื่อส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2558 พร้อมสั่งกำชับปฎิบัติงานด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 ธ.ค.57 พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนับถอยหลัง(Chiang Mai Count Down 2015 )เพื่อร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2558 บริเวณข่วงประตูท่าแพ ถนนท่าแพ ตั้งแต่แยกศรีวิศาล ถึงข่าวงประตูท่าแพ และถนนชัยภูมิ ตั้งแต่สี่แยกตลาดสมเพชรด้านนอก ถึงข่วงประตูท่าแพ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 01.00 น.

ดังนั้นเพื่อรองรับการจัดงานกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยในด้านการจราจร ทาง พล.ต.ต.มนตรี สัมบุญณานนท์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติจารจรทางบก พุทธศักกราช 2522 มาตรา 139(1),(2)และ (15 )กำหนดให้คือ ห้ามรถยนต์ทุกชนิด หยุดหรือจอดบนถนนสายต่างๆ เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 57 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ถึงเวลา 01.00 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้ ถนนท่าแพ ตั้งแต่แยกศรีวิศาล ถึงข่วงประตูท่าแพ ,ถนนชัยภูมิ ตั้งแต่ยกสมเพชร ด้านนอก ถึงข่วงประตูท่าแพ ,ถนนคชสาร ตั้งแต่ข่วงประตูท่าแพ ถึงถนนคชสาร ซอย 3 โดยทางเจ้าพนักงานตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการขีดเส้น หรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางหรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรกำกับไว้หรือจะทำการเคลื่อนย้ายรถให้พ้นถนนที่กำหนดไว้ และพิจาราปิดหรือเปิดการจราจร ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร

นอกจากนั้นแล้วทางประกาศของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้น เดาบนถนนบางสายตลอดเวลาในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยเฉพาะถนนขึ้นดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,ถนนขึ้นสู่ดอยอ่างขาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ห้ามรถทุกชนิดหยุดหรือจอดบนถนนนิมมานเหมินทร์ ทั้งสองฝั่งตลอดสาย เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 12.00 น.- 22.00 น. ห้ามรถทุกชนิดหยุดหรือจอดบนถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำ ถึงอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558

ห้ามรถทุกชนิดหยุดหรือจอดบนถนนซีเกมส์(ถนนคันคลองชลประทาน)ตั้งแต่แยกช่างเคี่ยน ถึง ทางเข้าชมดอยคอนโด ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2558 โดยเจ้าพนักงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะทำการขีดเส้นหรือทำเครื่องหมาย จราจรบนผิวถนน หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือทำเครื่องหมายจราจรกำกับไว้ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแกรถของพนักงานเจ้าหน้าที่ รถเจ้าพนักงานตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นแล้วทางตำรวจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปปฎิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความเคร่งครัด และพูดจาสุภาพอ่อนโยน และไม่จำเป็นไม่ให้มีการลาหยุด

**มาตรการ การเตรียมการด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และจัดการจราจรบนถนนที่มีความเสี่ยง ถนนที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวและเป็นทางผ่าน จึงได้ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. กำหนดให้รถทุกชนิดเดิน ขึ้น – ลง ตามเวลา บนถนนศรีวิชัย(ขึ้นดอยสุเทพ) ต.สุเทพ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ดังนี้
  1. เวลาขึ้น ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 12.00 – 15.00 น.
  2. เวลาลง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 15.00 – 18.00 น.
2. ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้น เดินบนถนนบางสาย ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ดังนี้
  1. ถนนศรีวิชัย (ทางขึ้นดอยสุเทพ) ต.สุเทพ อ.เมือง จว.เชียงใหม่
  2. ถนนขึ้นดอยอินทนนท์ (ทางหลวงหมายเลข 1009) อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ตั้งแต่ทางเข้าน้ำตกแม่กลาง เป็นต้นไป จนสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 1009
  3. ถนนขึ้นดอยอ่างขาง (ทางหลวงหมายเลข 1289) อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ตั้งแต่ทางแยกที่เชื่อมต่อกับถนนโชตนา (ทางหลวงหมายเลข 107) เป็นต้นไป จนสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 1289
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: วัตร เทวะชาติ นสพ.บ้านเมือง วัตร บ้านเมือง
ภาพ : กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

แอป iTIC ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ออกแบบมาสำหรับทั้ง iOS และ android