เกาะติดข่าว 28 ธ.ค 57 : การจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ( บริเวณเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น )

เกาะติดข่าว 28 ธ.ค 57 : การจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558

ประกาศแจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558

พล.ต.ต.อภิสิทธ์ิ เมืองเกษม ผู้บังคับการตารวจจราจร ประชาสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 มีกาหนดการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่บริเวณเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น คาดว่ามีประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลอง (Count Down) เป็นจานวนมากอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบการจราจรโดยให้เดินรถทางเดียวและห้ามจอดรถทุกชนิดในถนนบางสายเพื่อรองรับการจัดงานดังกล่าว ดังนี้


**ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเดินรถทางเดียวและห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา (ชั่วคราว)ในถนนเจริญกรุงและถนนจันทน์บางช่วงในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558
1. ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่เวลา 17.00น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงเวลา 03.00น. ของวันที่ 1 มกราคม 2558
2. ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาในถนนดังนี้
- ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกจันทน์ – เจริญกรุง ถึง แยกถนนตก
- ถนนจันทน์ ตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนถนนจันทน์ ถึง แยกจันทน์ – เจริญกรุง
3. ถนนเจริญกรุง กาหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่ แยกจันทน์ – เจริญกรุง ถึง แยกถนนตก

**ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วย การเดินรถทางเดียว ห้ามเลี้ยวรถ และห้ามจอดรถทุกชนิดคลอดเวลา (ชั่วคราว) ในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 ให้เดินรถทางเดียว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00น.ถึงเวลา 06.00น.
1. ถนนกาแพงเพชร 6 จาก แยกถนนกาแพงเพชร 2 (ปั๊มน้ามัน ปตท.) ตัดถนนกาแพงเพชร 6 ถึง แยกถนนกาแพงเพชร 6 ตัดถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี)
2. ถนนตัดใหม่ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ด้านทิศเหนือ จาก แยกตัดถนนกาแพงเพชร 6 ถึงแยกตัดถนนกาแพงเพชร 2
3. ถนนตัดใหม่ใต้ทางด่วนศรีรัช จาก แยกตัดถนนกาแพงเพชร 2 ถึงแยกตัดถนนกาแพงเพชร 6

**ห้ามเลี้ยวรถ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00น.ถึงเวลา 06.00น.
1. ถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี) มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต ห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนกาแพงเพชร 6
2. ถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี) ห้ามเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาแพงเพชร 6

**ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2558
1. ถนนตัดใหม่ ด้านข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้านทิศเหนือ
2. ถนนตัดใหม่ ใต้ทางด่วนศรีรัช
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: trafficpolice

แอป iTIC ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ออกแบบมาสำหรับทั้ง iOS และ android