ดาวน์โหลด

มูลนิธิฯ ใช้ Location Table เป็นแหล่งอ้างอิงในการส่งออกข้อมูลสภาพจราจร Location Table เป็นเสมือนภาษากลางที่ใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งบนสี่แยกและถนนต่างๆ ในประเทศไทย ผู้ที่ประสงค์จะรับข้อมูลจากมูลนิธิฯ สามารถดาวน์โหลด Location Table รุ่นต่างๆ หลังจากกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอดาวน์โหลด ตามด้านล่างนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันการดาวน์โหลด Location Table
ชื่อ-นามสกุล*:
บริษัท*:
อีเมลล์*: