ทำไมต้อง iTIC (Why iTIC?)

  1. iTIC มีข้อมูลดีกว่า คือ mobile probe ซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
  2. iTIC เป็นมูลนิธิจึงไม่มีการแสวงผลกำไร สามารถหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนได้ง่าย 
  3. รับ ส่งข้อมูลจราจรด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ประกาศ 21 พฤษภาคม 2557) การให้บริการและแลกเปลี่ยน สารสนเทศเพื่อการจราจร มอก. 2604 – เล่ม 1 2 และ 3
  4. ข้อมูลจราจรจาก iTIC มีเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ทั้งจากการลงทุนเพิ่มเติมและการรับบริจาคจากทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลและจะขยายให้ครอบคลุ่มทั่วประเทศไทย
  5. iTIC ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูกล้อง CCTV จากเดิมเป็นภาพนิ่งปัจจุบัน (กล้องสีฟ้า)พัฒนาให้เป็นภาพเคลื่อนไหว (กล้องสีแดง)

รายละเอียดที่ควรทราบ
  • Mobile probe คือ เครื่องตรวจวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในที่นี้ เราวัดความเร็ว ตำแหน่ง และ เวลาของรถยนต์ เพ่อนำมาประมวลผล เป็นข้อมูลจราจร 
  • ข้อดีของ Mobile probe เมื่อเทียบกับ Fixed Sensor 
  1. Mobile probe ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า Fixed Sensor เพราะโดยปกติ Fixed Sensor จะติดตั้งในบริเวณที่สำคัญ และบริเวณที่การจราจรคับคั่ง 
  2. ข้อมูลที่ได้จาก Mobile probe มีความเที่ยงตรงมากกว่า เพราะว่า Mobile probe แสดงเวลาการเดินทาง ที่ผ่านตามถนนต่างๆโดยตรง แต่ Fixed Sensor จะแสดงเวลาการเดินทางซึ่งประมาณมาจากความเร็วที่จับได้ขณะที่ผ่าน Sensor