ทำอย่างไร จึงจะได้รับข้อมูลการจราจรจาก ITIC

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ท่านสามารถรับข้อมูลการจราจรผ่านอุปกรณ์นำทางหรือบริการต่างๆ เช่น เวปไซด์ ซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือ ที่ได้รับข้อมูลจราจรจาก iTIC

สำหรับนักพัฒนาระบบงานต่างๆ

กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจนโดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูลจราจรจากทางมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายชี้แจงและเงื่อนไขในการขอรับข้อมูลให้ทราบ กรุณาติดต่อที่นี่ ** คลิก **